L'Hospitalet Collblanc
2010

Data d'entrega: Novembre 2012

Situació: L'Hospitalet de Llobregat

Núm. habitatges: 32 (HPO)

Superfície: 5.421,40 m²

Arquitectes: Alfredo de Pedro, Martín Sánchez

Arquitectes tècnics: Jaume Sala, Xavier Álvarez, David López

Promotora: Llar Unió Catalònia SCCL

Gestora: QUALITAT HS, SA

Constructora: ARALIA SIC, SA

L'Hospitalet Collblanc
L'Hospitalet Collblanc

Vista des del c/Collblanc

L'Hospitalet Collblanc
L'Hospitalet Collblanc

Detall de balcó

L'Hospitalet Collblanc
L'Hospitalet Collblanc

Detall de balcó

L'Hospitalet Collblanc
L'Hospitalet Collblanc

Vista de la façana lateral

L'Hospitalet Collblanc
L'Hospitalet Collblanc

Vista de la plaça